Aktualności szkolne

Śródsemestralne zebranie z rodzicami

Serdecznie zapraszamy na śródsemestralne zebranie z rodzicami,
które odbędzie się 19 kwietnia 2018r (czwartek).

Klasy I- III - godz. 16:30

Klasy IV - VII - godz. 17:00