Pedagog szkolny 2016/2017

mgr Aneta Jordan-Madejska
godziny pracy
pedagoga szkolnego
w roku szkolnym 2016/2017 gabinet II piętro


 

wtorek 8.15-11.15
środa 13.00-16.00

piątek 11.30-15.30