Odliczenia za obiady

UWAGA!!!


Informujemy, że od dnia 02.11.2016r. odliczenia za obiady szkolne można dokonać tylko po uprzednim -  dzień wcześniej -  zgłoszeniu nieobecności dziecka u p. intendent       nr  telefonu 52-361-11-14, wew. 22. Jeżeli rodzic nie zgłosi nieobecności dziecka, odpis nie będzie uwzględniany przy kolejnej płatności.