Zbiory

        W naszej bibliotece znajdziecie wiele interesujących książek z literatury pięknej i popularnonaukowej. Czytelnikom oferujemy:

  • księgozbiór liczący około 13,5 tys. woluminów,
  • zbiór map i plansz, 35 kaset wideo,
  • 38 encyklopedii i programów multimedialnych (wypożyczanych na lekcje i zajęcia świetlicowe),
  • czasopisma dla uczniów i nauczycieli,
  • dokumenty wewnątrzszkolne (Statut Szkoły, Szkolny Program Wychowawczy (Lepszy świat), Szkolny Program Profilaktyki, Wewnątrzszkolny System Oceniania.