Instytucje wspierające szkołę

WYKAZ PLACÓWEK ŚWIADCZĄCYCH POMOC RODZINIE NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY


 

1.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Ogrodowa 9

Telef.(52) 325-44-10

W ramach Ośrodka działają następujące wyodrębnione jednostki :

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Powiatowy zespół orzekania o niepełnosprawności

Bydgoskie Centrum Wsparcia Rodziny

ul. Dunikowskiego 2

telef.. (52) 375 33 82


2.Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej „Wyżyny"

ul. Kapuściska 10,Bydgoszcz

telef.(52) 361-99-02


3. Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA"

ul. Przodowników Pracy 12,Bydgoszcz

telef.(52) 375-54-05


4. Poradnia Profilaktyki i Pomocy Rodzinie PTZN

ul. Dworcowa 23

telef. (52 )371 19 08


5.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

ul. Obrońców Bydgoszczy 1 tel.( 52) 322-34-21

ul. Jana III Sobieskiego 10, tel.(52) 322-52-06


6.Komisariat Policji „Wyżyny"

ul. Ogrody 19A, Bydgoszcz

telef. (52) 588 15 50

telef. do dyżurnego ( 52) 588 15 59


7.Straż Miejska

ul. Leśna 12, Bydgoszcz

telef. (52) 58-58-748


8. Caritas Diecezji Bydgoskiej

ul. Cienista 2 ,Bydgoszcz

tel.(52) 3716721


9.PCK

ul. Dr E. Warmińskiego 10,Bydgoszcz

telef.(52) 322-55-68, 52 322-60-11