Uwaga!!

      Bardzo prosimy rozliczyć się z przyznanego stypendium szkolnego dla ucznia na rok 2016 – do 25 maja bieżącego roku. Do tego momentu przyjmowane będą rachunki i faktury imienne wystawione od stycznia 2016 roku do 25 maja włącznie. Należy je przekazać pedagogowi szkolnemu. Dyżur dla rodziców pedagog sprawuje:

- w poniedziałki od 8.30-9.45 i 12.45-14.00

- we wtorki od 10.15-16.00

- w piątki od 8.30-10.30 i 13.45-14.30

w gabinecie na II piętrze oraz wyjątkowo w środę 25 maja od 8.30-9.45 i 15.00-16.00

Warsztaty artystyczne w galerii miejskiej BWA

WARSZTATY ARTYSTYCZNE W GALERII MIEJSKIEJ BWA

Dzieci uczęszczające na zajęcia socjoterapeutyczne, biorą udział w warsztatach realizowanych wspólnie przez Galerię Miejską BWA oraz Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA. Spotkania i warsztaty miały zachęcić dzieci do indywidualnych poszukiwań i refleksji, do krytycznego i kreatywnego myślenia.

Czytaj więcej...

Nasza szkoła razem bez uzależnień

Rozstrzygnięto konkurs „Nasza szkoła razem bez uzależnień"

W czwartek, 23 stycznia br., prezydent Rafał Bruski spotkał się z laureatami konkursu „Nasza szkoła razem bez uzależnień". Miło mi poinformować, że nasza szkoła zajęła II miejsce w kategorii „Szkoła Podstawowa".

Nagrodą był rzutnik i ekran projekcyjny, który już wykorzystujemy podczas lekcji.

Celem konkursu było inicjowanie i motywowanie do podejmowania systemowych działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży w bydgoskich szkołach. W konkursie udział wzięło 19 placówek. Uczestniczyły w nim szkoły podstawowe, gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne. Konkurs polegał na stworzeniu scenariusza działań profilaktycznych obejmujących całą społeczność szkolną (uczniów, nauczycieli, rodziców oraz innych osób wspierających działania szkoły).

 

Aneta Jordan-Madejska