Warsztaty artystyczne w galerii miejskiej BWA

WARSZTATY ARTYSTYCZNE W GALERII MIEJSKIEJ BWA

Dzieci uczęszczające na zajęcia socjoterapeutyczne, biorą udział w warsztatach realizowanych wspólnie przez Galerię Miejską BWA oraz Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA. Spotkania i warsztaty miały zachęcić dzieci do indywidualnych poszukiwań i refleksji, do krytycznego i kreatywnego myślenia.

Uczestnicy warsztatów poznali wybrane zagadnienia ze sztuki współczesnej na podstawie prezentowanych w Galerii wystaw. Szeroko rozumiany rysunek, malarstwo oraz rzeźba stały się inspiracją do stworzenia różnorodnych tematycznie i formalnie prac. Powstały gazetowe kolaże, rysunki ulubionych miejsc w Bydgoszczy, prawdziwych oraz wymarzonych, które w ciekawy sposób ukazują nasze miasto widziane oczami dzieci. Rysunki pastelami, węglem oraz kolorowymi flamastrami stały się dialogiem pomiędzy najmłodszym pokoleniem a znanymi artystami, prezentującymi swój dorobek w przestrzeniach Galerii. Warsztaty rozwijały nie tylko wyobraźnię oraz zdolności plastyczne uczestników, ale również dały możliwość zetknięcia się ze sztuką współczesną, poznania procesów twórczych współczesnych artystów, ich inspiracji i przemyśleń oraz skonfrontowanie ich z własnymi spostrzeżeniami.

Podczas ostatniego spotkania w Galerii, dzieci przeprowadzały sondę wśród mieszkańców Bydgoszczy, dotyczącą szeroko rozumianej kultury i sztuki. Nauczyły się także obsługiwać kamerę video.