Uwaga!!

      Bardzo prosimy rozliczyć się z przyznanego stypendium szkolnego dla ucznia na rok 2016 – do 25 maja bieżącego roku. Do tego momentu przyjmowane będą rachunki i faktury imienne wystawione od stycznia 2016 roku do 25 maja włącznie. Należy je przekazać pedagogowi szkolnemu. Dyżur dla rodziców pedagog sprawuje:

- w poniedziałki od 8.30-9.45 i 12.45-14.00

- we wtorki od 10.15-16.00

- w piątki od 8.30-10.30 i 13.45-14.30

w gabinecie na II piętrze oraz wyjątkowo w środę 25 maja od 8.30-9.45 i 15.00-16.00