Wycieczka do Wtelna

Wycieczka do sadu 

Dnia 29 września 2016 roku klasy IIIa oraz IIIb uczestniczyły w wycieczce do gospodarstwa sadowniczego we Wtelnie. Uczniowie poznali drogę jabłka od sadu do sklepu oraz własności odżywcze owoców i warzyw. 

w3

 w2

w1

w4