Nasi pedagodzy

Dyrektor: mgr Anna Thiesler

Z-ca Dyrektora: mgr Marzanna Kaczmarek

 

mgr Irena Biankowska - nauczanie zintegrowane

mgr Anna Marciniak - nauczanie zintegrowane

mgr Milena Staszkiewicz - nauczanie zintegrowane

mgr Karolina Fedejko - nauczanie zintegrowane 

 

mgr Artur Wojtynowski - historia , j.angielski

mgr Magdalena Kaczmarek - j.angielski

mgr Marzanna Kaczmarek - j.polski

mgr Katarzyna Cemel - j. polski

mgr Magdalena Górska - przyroda

mgr Alicja Sobaś - matematyka

mgr Karolina Olencka - matematyka

mgr                    - zajęcia techniczne

mgr Jarosław Dulian - zajęcia komputerowe (klasy młodsze) i informatyka (klasy starsze)

mgr Magdalena Ocalewska - plastyka, muzyka

mgr Piotr Hoffmann - tenis

mgr Monika Molska - wf

   dr Agata Skotnicka - religia

 

mgr M. Gromska, P. Hoffman, A.Jordan-Madejska,M.Ocalewska - świetlica

mgr Katarzyna Cemel - biblioteka

mgr Aneta Jordan-Madejska - pedagog 

mgr Justyna Obara-Sych - logopeda