Nasi pedagodzy

Dyrektor: mgr Anna Thiesler

Z-ca Dyrektora: mgr Marzanna Kaczmarek

 

mgr Irena Biankowska - nauczanie zintegrowane

mgr Anna Marciniak - nauczanie zintegrowane

mgr Milena Staszkiewicz - nauczanie zintegrowane

mgr Karolina Fedejko - nauczanie zintegrowane 

 

mgr Artur Wojtynowski - historia (klasy IV i VII), historia i społeczeństwo (klasy V i VI), j.angielski

mgr Magdalena Kaczmarek - j.angielski

mgr. Magdalena Trempała - j.angielski

mgr Marzanna Kaczmarek - j.polski

mgr. Dorota Lewandowska - j.polski

mgr Katarzyna Cemel - j. polski

mgr Karolina Hildebrandt-Dobiała - j.niemiecki

mgr Magdalena Górska - przyroda

mgr. Marzena Rolirad-Kolano - biologia

mgr. Magdalena Gmińska - Górska - geografia

mgr Alicja Sobaś - matematyka

mgr Karolina Olencka - matematyka

mgr. Aleksandra Galant-Główczewska - chemia

mgr. inż. Ariel Kolano - fizyka

mgr inż Jarosław Dulian - zajęcia komputerowe (klasy II,III,V i VI) i informatyka (klasy VII)

mgr Aleksandra Kujawa - informatyka klasy IV, technika

mgr Magdalena Ocalewska - plastyka, muzyka

mgr Piotr Hoffmann - w.f.

mgr Monika Molska - w.f.

   dr Agata Skotnicka - religia

 

mgr M. Gromska, P. Hoffman, A.Jordan-Madejska,M.Ocalewska - świetlica

mgr Katarzyna Cemel - biblioteka

mgr Aneta Jordan-Madejska - pedagog 

mgr Justyna Obara-Sych - logopeda