Konkurs międzyszkolny "ŚNIEŻYNKA PIERZYNKA"

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS I-VI

     SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  „ ŚNIEŻYNKA- PIERZYNKA”.

REGULAMIN KONKURSU

I.     Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 26

                 ul. Zacisze 16 w Bydgoszcz  tel. 52 361 11 14

II.    Konkurs rozpoczyna się 20 grudnia 2015 r. i trwać będzie do 20.01. 2016r.

III.  Cele konkursu

      - rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci   

      - rozwijanie indywidualnych zdolności uczniów

IV.  W konkursie mogą brać udział tylko uczniowie  szkół podstawowych, w dwóch kategoriach  

       wiekowych:

       -klasy I-III;

       -klasy IV-VI.

V.    Warunki uczestnictwa w konkursie.

   1. Prace konkursowe należy złożyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 26 w Bydgoszczy  do dnia

       20-go stycznia 2016 roku.

   2. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie jednej  kompozycji przestrzennej (pracy   

        trójwymiarowej) wykonanej z dowolnych materiałów  na temat: „Śnieżynka-Pierzynka”.

    3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.

    4. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.

    5. Do każdej pracy powinna być dołączona kartka z  danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły, imię

       i nazwisko opiekuna oraz e-mail szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem   

       konkursu. Prace niepodpisane  nie będą zakwalifikowane do konkursu.

    6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane   

        podmiotom trzecim.

    7. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy na terenie Szkoły

        Podstawowej nr 26 w Bydgoszczy oraz na stronie internetowej organizatora.

   10. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

   11. Prace plastyczne nie będą zwracane uczestnikom konkursu.

VI. Wyniki konkursu i nagrody

  1. 1.Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.

    2.  Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.

    3.  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zawierające tytuły nagrodzonych prac oraz   

         imiona i nazwiska zwycięzców na stronie internetowej organizatora konkursu oraz poprzez e-mail

         szkoły, której prace zostały nagrodzone.

VII. Postanowienia końcowe:

 1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte

     w niniejszym regulaminie.

  1. 2.Do każdej pracy powinna być dołączona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  2. 3.Osoba do- w przypadku pytań odnośnie konkursu  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ." data-mce-href="mailto: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ."> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Organizatorzy :

Irena Biankowska

Monika Szatlach