Konkurs "W majowym gaju"

„W MAJOWYM GAJU”

 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS I-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN KONKURSU

   I.   Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 26

                 ul. Zacisze 16 w Bydgoszcz  tel. 52 361 11 14

  II.   Konkurs rozpoczyna się  12 kwietnia 2016 r. i trwać będzie do 13 maja 2016r.

 III.  Temat prac konkursowych brzmi: „ W majowym gaju”.

 IV.  Cele konkursu

      - kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych na określony

         temat;

      - pobudzenie wrażliwości uczniów na piękno otaczającej przyrody;

      - inspirowanie tematyką wiosenną;

      - kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych;   

      - stworzenie możliwości osiągnięcia sukcesu.

 IV.  W konkursie mogą brać udział tylko uczniowie  szkół podstawowych, w dwóch kategoriach  

        wiekowych:

       - klasy I-III;

       - klasy IV-VI. 

 V.    Warunki uczestnictwa w konkursie.

   1.   Prace konkursowe wraz z karta zgłoszeniową należy złożyć do sekretariatu                                      

         Szkoły Podstawowej  nr 26 w Bydgoszczy  do dnia  13 maja 2016 roku.

   2.   Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice w formacie A3.

   3.   Temat pracy: „W majowym gaju”.

   4.   Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną wcześniej  

         nieopublikowanymi.

   5.   Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.

   6.   Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko,   

         klasa i nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna oraz e-mail szkoły. Dane te  będą służyć do  

         kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu i nie będą udostępniane  podmiotom trzecim.

    7.  Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy w Szkole 

         Podstawowej nr 26 w Bydgoszczy oraz na stronie internetowej organizatora.

    8.  Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

    9.  Prace plastyczne nie będą zwracane uczestnikom konkursu.

  VI.  Wyniki konkursu i nagrody

    1.  Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.

    2.  Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.

    3.  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zawierające tytuły nagrodzonych prac

         oraz imiona i nazwiska zwycięzców na stronie internetowej organizatora konkursu oraz poprzez

         e-mail szkoły, której prace zostały  nagrodzone.

    4.  Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

VII.  Postanowienia końcowe:

   1.   Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte

    w niniejszym regulaminie.

   2.   Do każdej pracy powinna być dołączona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

   3.   Osoba do kontaktu  - w przypadku pytań odnośnie konkursu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Organizatorzy :

Irena Biankowska

Monika Szatlach