Ogólne warunki ubezpieczenia NNW PZU Edukacja

file pdf-01

 

 

PZU Edukacja

 

Bezpieczny uczeń, spokojny rodzic


https://www.pzu.pl/image/image_gallery?uuid=57216e68-029c-4847-8195-49ef19bd9415&groupId=10172&t=1335447777698

Wypłacimy pieniądze z ubezpieczenia, jeśli z powodu:

·            - nieszczęśliwego wypadku, 

·            -  zawału serca,

·            - krwotoku śródczaszkowego,

·            -  omdlenia lub ataku epilepsji

 

życie lub zdrowie Twojego dziecka poważnie ucierpi, np. dojdzie do złamania nogi,

skręcenia nadgarstka, wybicia zęba, utraty wzroku lub słuchu. 

 

Ponadto zorganizujemy i opłacimy:

·           - domową wizytę lekarza lub pielęgniarki,

·           -  rehabilitację dziecka,

·           -  dowóz leków,

·            - indywidualne lekcje w domu (jeśli dziecko nie może chodzić do szkoły dłużej niż 10 dni),

   - wizyty psychologa

 

Wypłacimy pieniądze za wypadki , które mogą się przytrafić np.

    - w czasie nauki,

    - w drodze do przedszkola lub szkoły,

    - w czasie zajęć pozalekcyjnych,

    - podczas uprawiania sportu (wyczynowo i rekreacyjnie),

    - przez 24 godziny na dobę 365 dni w roku (w kraju i za granicą),

    - w czasie wakacji.

 

 

Oferta ubezpieczenia obejmuje  (wersja 1)                                 składka 37,00 zł

·                                                                                       

·         Świadczenie z tytułu śmierci / trwałego uszczerbku na zdrowiu- suma ubezpieczenia 8000, 00 zł

·          

·         Dodatkowe korzyści:

·          -zwrot kosztów leczenia  do sumy                                                                   2400,00 zł

 obejmujący m.in. płatną rehabilitację (wypłacany na podstawie rachunków)

·          -dietę za pobyt w szpitalu                                                                              16,00zł

  (za dzień- płacone od drugiego dnia pobytu w szpitalu w wyniku NNW)

·          - wypłatę 1000 zł za śmierć z powodu nowotworu złośliwego,

·          - wypłatę 1000 zł za śmierć z powodu wrodzonej wady serca (w wieku do 25 lat),

·          - wypłatę 1000 zł za amputację kończyny lub jej części z powodu nowotworu złośliwego (w wieku do 25 lat),

- wypłatę 1000 zł za śmierć rodzica/opiekuna prawnego albo osoby, która ma na utrzymaniu ucznia

 

Polisa zawarta zostanie w wariancie II dot. OWU

 

 

 

Oferta ubezpieczenia obejmuje  (wersja 2)                              składka 32,00 zł

·          

·         Świadczenie z tytułu śmierci / trwałego uszczerbku na zdrowiu- suma ubezpieczenia 8000, 00 zł

·          

·         Dodatkowe korzyści:

·          - zwrot kosztów leczenia  do sumy                                                                  2400,00 zł

 obejmujący m.in. płatną rehabilitację ( wypłacany na podstawie rachunków)

·          - wypłatę 1000 zł za śmierć z powodu nowotworu złośliwego,

·          - wypłatę 1000 zł za śmierć z powodu wrodzonej wady serca (w wieku do 25 lat),

·          - wypłatę 1000 zł za amputację kończyny lub jej części z powodu nowotworu złośliwego (w wieku do 25 lat),

- wypłatę 1000 zł za śmierć rodzica/opiekuna prawnego albo osoby, która ma na utrzymaniu ucznia

 

Polisa zawarta zostanie w wariancie II dot. OWU

 

 

W razie pytań służę pomocą

Joanna Starczewska

Agent PZU

Tel. 888 181 010