O projekcie

Poniższy dokument zawiera informacje o projekcie. Kliknij w niego.

poco

Zakwalifikowani uczniowie do projektu

Klasa I a       

1.    Chętkowski Jakub
2.    Dąbrowski Adam
3.    Galikowski Igor
4.    Grefkiewicz Maja
5.    Grochala Zuzanna
6.    Grzeliński Szymon
7.    Gwizdała Zuzanna
8.    Klatecki Filip
9.    Kowalewska Oliwia
10.    Kwaśniewska Jagoda
11.    Lenart Mateusz
12.    Mazur Aleksandra
13.    Osowski Wojciech
14.    Pieczara Anna
15.    Pieńczewska Julia
16.    Przybył Martyna
17.    Siatkowski Karol
18.    Teske Liliana

Wychowawca Anna Marciniak

Czytaj więcej: Zakwalifikowani uczniowie do projektu

Nabór uczniów do projektu

Ogłoszenie o naborze, regulamin naboru oraz formularz zgłoszeniowy

file pdf-01

Projekt: Po co? Dlaczego? Jak?

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

Ogłaszamy nabór dla nauczycieli – uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu "Po co? Dlaczego? Jak? – kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów” realizowanego przez Miasto Bydgoszcz w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Projekt realizowany jest w okresie: 01.05.2017 r. – 31.07.2018 r.

Chętni nauczyciele proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu Rekrutacji uczestników projektu, następnie prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego – dokumenty te są dostępne  w sekretariacie szkoły, Biurze Projektu i na stronie internetowej szkoły zs34.eu.

Dokumenty oraz formularze zgłoszeniowe do projektu przyjmuje koordynator szkolny – Karolina Fedejko.

Z chwilą zakwalifikowania się do projektu uczestnik jest zobowiązany o dostarczenie wypełnionej deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – dokumenty te będą dostępne w sekretariacie szkoły, Biurze Projektu i na stronie internetowej szkoły zs34.eu po zakończeniu naboru.

Termin składania dokumentów: 14 lipca 2017 r.

Pobierz załączniki:

Regulamin rekrutacji nauczycieli

 

Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela

 file pdf-01

Ogłoszenie o naborze

file pdf-01