Rekrutacja do klas pierwszych

REKRUTACJA 2017/2018

Rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018 rozpocznie się 

20 kwietnia 2017 o godz. 12.00 w systemie elektronicznym  pod adresem:

Bydgoszcz.podstawowe.vnabor.pl

Na zarejestrowanie dziecka mamy czas do 4 maja,a dostarczenie podpisanego wniosku o przyjęcie dziecka będzie czas

do 5 maja do godz. 15.00.

 

         Zapraszamy

Rekrutacja 2017/2018

Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz,

na rok szkolny 2017/2018

 

Wzorem lat ubiegłych rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych odbędzie się z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru.

System dostępny będzie od 19 kwietnia 2017 r. pod adresem:


www.bydgoszcz.przedszkola.vnabor.pl

 

 

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2016/2017

Rekrutacja do przedszkoli publicznych na rok 2016/2017, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz prowadzona będzie podobnie jak w latach ubiegłych z wykorzystaniem elektronicznego systemu wspomagania. 
Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2016/2017 można znaleźć też na stronie internetowej BIP Bydgoszcz w zakładce BIP Oświata.

Rekrutacja w tym roku rozpoczyna się od 14 marca. Aplikacja umożliwiająca zapoznanie się z ofertą edukacyjną przedszkoli oraz wprowadzania podań dla kandydatów zostanie uruchomiona od 14 marca 2016r. pod adresem:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bydgoszcz


Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2015/2016

Informujemy, że nabór do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz na rok szkolny 2015/2016 odbędzie się z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji.

Aplikacja umozliwiająca zapoznanie się z ofertą edukacyjną przedszkoli oraz wprowadzania podań dla kandydatów zostanie uruchomiona 31 marca 2015r. pod adresem:

www.bydgoszcz.przedszkola.vnabor.pl

 Nabór do przedszkoli dla dzieci kontynuujących rozpocznie się w miesiącu marcu, a szczegółówy harmonogram zostanie podany w terminie późniejszym.

Zasady rekrutacji


Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

Czytaj więcej...