Terminarz rekrutacji


Terminy rekrutacji na rok szkolny 2015/2016

 

19.03.2015 - 27.03.2015 - rejestracja dzieci kontynuujących

31.03.2015 - 30.04.2015 - rejestracja nowych dzieci przystępujących do naboru

8.05.2015 - 15.05.2015 - publikacja listy dzieci zakwalifikowanych do placówki i potwierdzanie woli

29.06.2015 - 08.07.2015 - rekrutacja uzupełniająca

10.07.2015 - 16.07.2015 - potwierdzanie woli w rekrutacji uzupełniającej


Rekrutacja do przedszkoli publicznych na rok 2015/2016, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz prowadzona będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu wspomagania. 
Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016 można znaleźć też na stronie internetowej BIP Bydgoszcz w zakładce BIP Oświata.

 

Rekrutacja do przedszkola

Rekrutacja do Przedszkola nr 46 na rok szkolny 2015/2016 odbywa się w oparciu o ustawę MEN z dnia 6.12.2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 7) - tzw. "ustawę rekrutacyjną".

Czytaj więcej...