• Nowa strona szkoły
 • Szkoła Podstawowa nr 26 wita!
  Szkoła Podstawowa nr 26 wita!
 • Mistrzowie kodowania
  Mistrzowie kodowania

  Chcesz być programistą? W naszej szkole odbywają sie zajęcia "Od lamerskiego googlowania do mistrza kodowania!". Wszystkich chętnych uczniow zapraszamy! 

 • Szkoła z klasą 2.0

  Posiadamy certyfikat Szkoły z klasą 2.0 za udział w projekcie organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Gazety Wyborczej oraz Ministra Edukacji Narodowej. Po kliknięciu na slajdzie otworzy się wizytówka naszej szkoły umieszczona na portalu organizatorów projektu.

   

 • Przedszkole nr 46 wita!
  Przedszkole nr 46 wita!

Rekrutacja do przedszkola

"Ustawa rekrutacyjna" określa przede wszystkim bardziej przejrzyste i jednolite, korzystniejsze dla rodziców zasady rekrutacji do przedszkoli, które: 
- dają pierwszeństwo przyjęcia dzieciom mieszkańców z gminy, na terenie której znajduje się dana placówka 
- uwzględniają potrzebę godzenia pracy zawodowej rodziców z obowiązkami rodzinnymi 
- definiują rodziców samotnie wychowujących dzieci 
- uwzględniają potrzeby m.in. rodzin wielodzietnych oraz niepełnosprawnych dzieci i rodziców.

Ustawa ta daje także gminom możliwość określenia dalszych kryteriów rekrutacji, dostosowanych do lokalnych potrzeb.
"Ustawa rekrutacyjna" realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący zasad rekrutacji m.in. do przedszkoli.


Niezależnie od wprowadzonych rozwiązań rekrutacyjnych od 2017 r. każde dziecko będzie miało zagwarantowane miejsce w placówce przedszkolnej, w której każda godzina dodatkowa (ponad minimum 5 bezpłatnych godzin) będzie kosztowała nie więcej niż 1 złoty. Obecnie miejsca są przygotowane dla wszystkich 5-latków (są one objęte obowiązkiem przedszkolnym). Natomiast dzięki obowiązującej od września 2013r. tzw. "ustawie przedszkolnej", prawo do miejsca w placówce przedszkolnej zyskają od 2015 r. wszystkie  4-latki, a od 2017 r. również wszystkie 3-latki.


Rekrutacja do przedszkoli publicznych na rok 2015/2016, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz prowadzona będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu wspomagania. 
Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016 można znaleźć też na stronie internetowej BIP Bydgoszcz w zakładce BIP Oświata.