Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2016/2017

Rekrutacja do przedszkoli publicznych na rok 2016/2017, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz prowadzona będzie podobnie jak w latach ubiegłych z wykorzystaniem elektronicznego systemu wspomagania. 
Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2016/2017 można znaleźć też na stronie internetowej BIP Bydgoszcz w zakładce BIP Oświata.

Rekrutacja w tym roku rozpoczyna się od 14 marca. Aplikacja umożliwiająca zapoznanie się z ofertą edukacyjną przedszkoli oraz wprowadzania podań dla kandydatów zostanie uruchomiona od 14 marca 2016r. pod adresem:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bydgoszcz