Samorząd Uczniowski 2017/2018

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA

ROK SZKOLNY 2017/2018

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
 • Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka;
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju;
 • Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespołach uczniowskich.
 • Kształtowanie umiejętności projektowania i organizowania imprez szkolnych.
 • Wdrażanie podstawowych zasad wychowania.
 • Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych.
 • Poznawanie tradycji regionalnych.
 • Rozwój zainteresowań.
 • Organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących pomocy.
 • Zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności.
 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.

Założenia na rok szkolny 2017/2018

 • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
 • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
 • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
 • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;
 • Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;
 • Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.

Termin

Zadania

Formy realizacji

Wrzesień

Wybór do S.U.

  • wybory przedstawicieli do samorządu przez poszczególne klasy
  • kampania wyborcza i wybory do samorządu

Dzień Chłopaka 30.09.17r

  • przekazanie życzeń dla chłopców

Październik

Listopad

Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego

  • zebranie samorządu
  • wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy
  • ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji
  • przedstawienie planu pracy S.U. Dyrekcji Szkoły

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

  • zamieszczenie życzeń okolicznościowych na gazetce szkolnej
  • przygotowanie życzeń dla nauczycieli
  • konkurs na najpiękniejszy bukiet jesienny

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

  • przygotowanie kącika tematycznego na korytarzu szkolnym

7.10.17r Światowy Dzień Uśmiechu

  • obdarowanie każdego wchodzącego do szkoły naklejką z uśmiechem J

30.10.17r Dzień Spódnicy

  • każdy kto ubierze spódniczkę, nie będzie pytany danego dnia oraz będzie zwolniony z pisania kartkówki

24.10.17r Światowy Dzień Origami

  • ogłoszenie konkursu na najciekawsza pracę wykonaną z origami

Bal Wszystkich Świętych

Konkurs na najciekawszą pracę na temat świętego, bal

8.11.17r Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania

Ogłoszenie konkursu na najciekawszą pracę plastyczną przedstawiającą zdrowe jedzenie. (forma dowolna).

Andrzejki w naszej szkole

                • akcent andrzejkowy na gazetce ściennej

• dyskoteka, rozstrzygnięcie konkursu ‘Zdrowe jedzenie’

Grudzień

Mikołajki

  • akcent mikołajkowy na gazetce szkolnej

Konkurs klasowy na najciekawszą i olbrzymią kartkę świąteczną w języku angielskim.

 

  • ogłoszenie konkursu
  • przestawienie regulaminu konkursu
  • przygotowania do konkursu
  • rozstrzygnięcie konkursu

Symbole świąteczne

  • gazetka ścienna o tematyce bożonarodzeniowej
  • przygotowanie plakatu z życzeniami świątecznymi dla Rady Pedagogicznej, pracowników szkoły i dla uczniów

Styczeń

13.01.2018r Międzynarodowy Dzień Koszuli

27.01.18r Dzień Wszystkich Fajnych

 

 

 

 

 

 

 

Dzień Babci i Dziadka

  • każdy kto ubierze koszulę w tym dniu nie będzie pytany i ominie go kartkówka ;-)
  • ogłoszenie konkursu na najciekawsze/najzabawniejsze/najbardziej zwariowane zdjęcie przedstawiające wszystkich fajnych przyjaciół/kolegów (zdjęcia wysłane zostaną drogą mailową i zaprezentowane podczas rozstrzygnięcia konkursu)
  • akcent na tablicy SU

Apel podsumowujący I semestr

  • przedstawienie wyników nauczania, frekwencji poszczególnych klas
  • wręczenie nagród i dyplomów za konkursy i akcje, które odbyły się w I semestrze
  • przypomnienie o zasadach spędzania bezpiecznych ferii

Luty

Walentynki

  • przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe
  • doręczanie korespondencji walentynkowej przez „szkolnych listonoszy”
  • akcenty walentynkowe na gazetce ściennej

Marzec

Dzień Kobiet

 

17.03.18r Dzień św. Patryka (patrona Irlandii)

  • wykonanie gazetki okolicznościowej na korytarzu
  • przygotowanie życzeń przez chłopców
  • konkurs na pracę plastyczno-językową przedstawiającą patrona Irlandii

Dzień Wiosny

  • zabawy i konkursy ekologiczne na sali gimnastycznej

Kwiecień

Wielkanoc

  • gazetka ścienna o tematyce świątecznej
  • konkurs na najładniejszą pisankę (ogłoszenie konkursu i jego wyników)

Obchody Światowego Dnia Ziemi

Akcja wiosenne porządki- wiosenne sprzątanie sal/szkoły

 

 

 

  • przygotowanie gazetki ściennej
  • kampania propagująca ochronę przyrody, konkurs na plakat

Maj

Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

  • akcenty poświęcone temu świętu na gazetce ściennej

4.05.18r Dzień Gwiezdnych Wojen

 

  • Konkurs na najciekawszą pełną humoru pracę plastyczną/fotograficzną przedstawiającą scenę zapowiadająca wybraną część sagi Gwiezdne Wojny.

Dzień Matki 26.05.18r

  • akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu

Czerwiec

Dzień Dziecka

  • Festyn Rodzinny

Apel podsumowujący II semestr

  • przedstawienie wyników nauczania, frekwencji poszczególnych klas
  • wręczenie nagród i dyplomów za konkursy i akcje, które odbyły się w II semestrze
  • przypomnienie o zasadach spędzania bezpiecznych wakacji

Podsumowanie pracy S.U. za rok szkolny 2017/2018

  • podsumowanie działalności S.U. i przygotowanie sprawozdania
  • opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny

Prace w ciągu roku szkolnego:

 • organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego
 • współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas
 • prowadzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego
 • udział w akcjach charytatywnych
 • współudział w uroczystościach szkolnych

Pomoc przy organizacji uroczystości szkolnych:

 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości
 • Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Opiekunowie SU: Magdalena Górska, Artur Wojtynowski