Klucz do uczenia się

Zajęcia z programu "Klucz do uczenia się" są bezpłatne i odbywają się raz w tygodniu w każdej grupie wiekowej. Zajęcia prowadzi pani Elżbieta Wojnarowska - w grupie I i II, pani Elżbieta Kaszubska oraz pani Elżbieta Olszewska (zamiennie) - w grupie III, IV, V i VI.

Grupa I - poniedziałek 13.30 - 14.00

Grupa II - środa 13.30 - 14.00

Grupa III - środa 13.30 - 14.00

Grupa IV - czwartek 14.00 - 14.30

Grupa V - piątek 14.00 - 14.30

Grupa VI - czwartek 14.30 - 15.00