Tańce animacyjne

Tańce animacyjne są bezpłatne i odbywają się raz w tygodniu, a przeznaczone są dla dzieci ze starszych grup wiekowych, wykazujących zainteresowania i predyspozycje w tym kierunku. Zajęcia prowadzi pani Katarzyna Jarzembek.

Grupa III - poniedziałek 14.00 - 14.20

Grupa IV i V - poniedziałek 14.20 - 14.40

Grupa VI - poniedziałek 14.40 - 15.00